TRV:03762

ID TRV:03762
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Et frittstående dvergsignal som danner sluttpunkt for en togvei skal plasseres slik at siktavstanden oppfyller minimum ett av følgende krav:
  1. Ubrutt sikt:150 meter
  2. Brutt sikt:183 meter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon