TRV:03812

ID TRV:03812
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Fastmerkene skal være fundamentert til et så stabilt underlag som mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon