TRV:03821

ID TRV:03821
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fastmerkene skal nummereres etter følgende system/syntaks: BBBB-KKKLL

BBBB = banenummer
KKK = påbegynt kilometer (heltall med ev. foranstilt null (f.eks 043 for km 43,000-43,999
LL = løpenummer innenfor hver påbegynte kilometer (01-09 for sikringspunkter, 11-89 for brukspunkter og 91-99 for nivellementspunkter)

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon