TRV:03822

ID TRV:03822
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fastmerkenummeret skal være angitt på fastmerket, på metallskive eller på annen varig måte, slik at observatør på stedet kan forvisse seg om identiteten til fastmerket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon