TRV:03834

ID TRV:03834
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Fastmerkenettet kan gis en annen utforming enn det som er beskrevet over, f.eks. i lange tunneler. Det skal da sikres at de geodetiske kvalitetskravene i Geodetisk kvalitet tilfredsstilles. Dette bør gjøres ved geodetiske simuleringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon