TRV:03838

ID TRV:03838
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Som mål for geodetisk kvalitet i grunnriss skal vinkelfeil og målestokkdifferanser mellom tre fastmerker brukes , nærmere definert under:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon