TRV:03840

ID TRV:03840
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For to linjer s1 og s2 mellom et punkt (Px), også kalt interessepunkt, og to andre punkter (Py og Pz) med innbyrdes avstand s3, skal grenseverdien Δ for vinkelfeil og målestokkdifferanse i Px beregnes etter følgende formel:


'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'    (1)


der
Δ = grenseverdi i ppm
k = punktrelatert feil i mm
p = avstandsrelatert feil i ppm
s1,s2,s3 = sidelengder i km

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon