TRV:03843

ID TRV:03843
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Som mål for geodetisk kvalitet i høyde skal feil i høydeforskjell mellom to fastmerker brukes, nærmere definert under:

Sikringspunkt: aktuelt sikringspunkt (interessepunkt) og ett sikringspunkt eller nivellementspunktfastmerke

Nivellementspunkt: aktuelt nivellementspunkt (interessepunkt) og ett annet nivellementspunkt

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon