TRV:03845

ID TRV:03845
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For en skrålinje l mellom to punkt (P1 og P2) skal grenseverdien Δ for feil i høydeforskjell mellom punktene beregnes etter følgende formel:


'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'    (2)

der
Δ = grenseverdi i ppm
k = punktrelatert feil i mm
p = avstandsrelatert feil i ppm
l = skråmålt avstand i km

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon