TRV:03848

ID TRV:03848
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sikringspunktene skal koordinatbestemmes i grunnriss med metoder for satellittbasert posisjonsbestemmelse (GPS, GLONASS eller tilsvarende), og i høyde med (uavhengig, dobbeltmålt) presisjonsnivellement.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon