TRV:03852

ID TRV:03852
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nivellementspunktene skal koordinatbestemmes i høyde med uavhengig dobbelmålt presisjonsnivellement.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon