TRV:03853

ID TRV:03853
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Som grunnlag skal minimum to av Statens kartverks, og/eller Bane NORs nivellementspunkter benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon