TRV:03856

ID TRV:03856
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Målingene bør utføres som uavhengig dobbelmålt polygondrag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon