TRV:03857

ID TRV:03857
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Andre målemetoder kan benyttes, men de geodetiske kvalitetskravene gitt i Geodetisk kvalitet skal tilfredsstilles. Geodetiske simuleringer vil ofte være nødvendig for å klarlegge nødvendig måleomfang. I lange tunneler uten tilknytning til sikringspunkter vil fagverksmålinger være aktuelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon