TRV:03872

ID TRV:03872
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I Teknisk arkiv skal det arkiveres mer utfyllende informasjon, bl.a.:
  • observasjonsdata
  • utlisting av analyse-/beregningsarbeidene
  • kart/riss
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon