TRV:03886

ID TRV:03886
Bok 548
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kondensatorbankens kapasitet bør være innenfor det leverandøren spesifiserer for det aktuelle anlegget.
  1. En bør i tillegg kontrollere hver enkelt kondensatorenhet for å være sikker på at ingen av enhetene er betraktelig redusert eller ødelagt selv om bankens totale kapasitet ikke underskrider spesifikasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon