TRV:03886

ID TRV:03886
Bok 548
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kondensatorbankens kapasitet bør være innenfor det leverandøren spesifiserer for det aktuelle anlegget.
  1. En bør i tillegg kontrollere hver enkelt kondensatorenhet for å være sikker på at ingen av enhetene er betraktelig redusert eller ødelagt selv om bankens totale kapasitet ikke underskrider spesifikasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon