TRV:03887

ID TRV:03887
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Betongfundamenter for mastekonstruksjoner: Prosjektering, beregninger og utførelse av betongkonstruksjoner skal utføres i henhold til NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021 og NS-EN 1996-3:2006+NA:2010.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at betongfundamenter prosjekteres i samsvar med Norske Standarder (NS, relevant Eurocode 2 og 6)
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Krav til fundamenter for antennemaster - "Fundamenter for antennemaster"