TRV:03888

ID TRV:03888
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Levetidsperspektiv: Vedlikehold på fundamentet skal være tilnærmet null i henhold til antennemastens levetid (50 år)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fundamenter prosjekteres mht. forventet levetid.
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fundamenter for antennemaster"