TRV:03889

ID TRV:03889
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Krav til prosjektering: Alle beregninger og prosjektering skal være i samsvar med gjeldende standarder for betong (NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022), prosjektering av fundament (NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021) og geoteknikk (Eurokode 7) inkludert “nasjonalt tillegg”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at beregninger under prosjektering følger NS standarder for fundament og geotekniske forhold.
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fundamenter for antennemaster"