TRV:03890

ID TRV:03890
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utforming og innfesting av fundament:
  1. Utførelse: Fundamenter for antennemaster skal utføres på en slik måte det ikke skjer noen kjemisk reaksjon mellom betongen og boltene.
  2. Utførelse: Stålkvaliteten i innfestingsbolter/stengene skal oppfylle norske standarder og bestå av minimum fyk=500 N/mm2 – St-52.
  3. Utførelse: Ved bruk av fjellbolter skal disse ha dobbel korrosjonsbeskyttelse (min. 80 µm varmforsinking + pulverlakkering).
  4. Utførelse: Fundamentet skal oppfylle alle bestemmelser innenfor et temperaturområde på -50 til +50 grader Celsius.
  5. Utførelse: Lufttemperaturen ved støp når betongen legges skal måles og dokumenteres i dokumentasjonen for byggingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre fagmessig utførelse av støpeprosess og innfesting
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fundamenter for antennemaster"