TRV:03892

ID TRV:03892
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Frostsikring av fundamenter: For å unngå telehiv og frostinntregning skal prosjektering utføres iht. Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fundamentering utføres iht. standarder.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fundamenter for kiosker/containere"