TRV:03894

ID TRV:03894
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabler som ligger langs sporet bør ligge utenfor kabelfritt profil for å unngå skade ved for eksempel ballastrensing.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon