TRV:03897

ID TRV:03897
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Høyspenningskabler i jorden skal være beskyttet på godkjent måte mot mekaniske påkjenninger, se [FEF] §4-4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon