TRV:03898

ID TRV:03898
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom kabelskjerm m.v. bare er jordet i den ene enden, skal det være et skilt med opplysning om dette i den ujordede enden og kabelskjermen skal være avskjermet mot berøring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon