TRV:03899

ID TRV:03899
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Isolasjonsnivå innbyrdes mellom ledere og mellom leder og jord skal være minst 500 Ω per Volt driftspenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon