TRV:03900

ID TRV:03900
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Dokumentasjon av kabler bør minimum inneholde informasjon om plassering (kabelkart), type og dimensjon, merking, hvilken ende som er isolert og forlegningsmåte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon