TRV:03901

ID TRV:03901
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Endemuffen bør være uten synlig skade.
  1. Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt og forstyrrelse i togtrafikken, bør den utbedres snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon