TRV:03902

ID TRV:03902
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon