TRV:03902

ID TRV:03902
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon