TRV:03903

ID TRV:03903
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Endemuffen skal være ren og uten forurensning som svekker isolasjonsevnen slik at det kan oppstå overslag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon