TRV:03907

ID TRV:03907
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep
  1. Se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om rust
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon