TRV:03911

ID TRV:03911
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Matekabel og returkabler til samme spor bør ligge slik at magnetfeltet blir minst mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon