TRV:03912

ID TRV:03912
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Lokkene på kabelkummer og -kanaler skal ligge riktig på der kabelkanalene blir brukt som rømningsvei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon