TRV:03913

ID TRV:03913
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fremmede legemer, for eksempel pukkstein eller andre gjenstander som kan skade kabelen, bør ikke finnes i kabelkanalen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon