TRV:03914

ID TRV:03914
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kabelkummer og -kanaler bør være uten skader som kan redusere kablenes beskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon