TRV:03916

ID TRV:03916
Bok 548
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabelstiger og -bruer skal ha en sikker og fast innfesting slik at de ikke er til fare for arbeid som foregår rundt og slik at de klarer den mekaniske påkjenningene fra normal belastning og forventet kortslutningsstrøm.
  1. Innfestingen skal sjekkes etter at anlegget har ført store kortslutningsstrømmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon