TRV:03919

ID TRV:03919
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et høyt skiftesignal skal plasseres slik at det er tydelig hvilket lokalområde signalet gjelder for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon