TRV:03920

ID TRV:03920
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et repetersignal skal benyttes når tilstrekkelig sikt til utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal ikke oppnås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon