TRV:03933

ID TRV:03933
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporvekselsignal for enkel sporveksel skal settes opp i nærhet av sporvekselen slik at det går fram hvilken sporveksel signalet gjelder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon