TRV:03939

ID TRV:03939
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporsperresignal skal settes opp i nærhet av sporsperren slik at det går fram hvilken sporsperre signalet gjelder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon