TRV:03941

ID TRV:03941
Bok 548
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det bør ikke være løse eller slitte kordeller.
  1. Bendslinger og lignende bør ikke gjøre skade på linen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon