TRV:03946

ID TRV:03946
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Virtualisering av drift og vedlikeholdsfunksjoner: Konfigurasjon av alle nettelementer skal kunne gjøres fra begge kjernenett lokasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at alle drift og vedlikeholdsfunksjoner kan flyttes mellom to kjernenettlokasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overvåkning - "Tekniske krav"