TRV:03948

ID TRV:03948
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Overføring av måledata: Alle nettelementer som produserer togradiotjenester skal overføre tellere og andre data så disse er tilgjengelig for statistikk og analyseverktøy hos infrastrukturforvalter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at rådata for rapportering av tjenestekvalitet er tilgjengelig fra nettelementer som produserer togradiotjenester.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overvåkning - "Tekniske krav"