TRV:03957

ID TRV:03957
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For tilfellet 1) og 3) i Tabell: Plattformlengde skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon