TRV:03958

ID TRV:03958
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For tilfellene 1), 2) og 3) i Tabell: Plattformlengde skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon