TRV:03962

ID TRV:03962
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon