TRV:03964

ID TRV:03964
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til maksimal stigning langs plattform skal sikre mulighet for igangsetting av tog som har stoppet ved plattformen i klimatiske forhold som gir lav adhesjon mellom hjul og skinne.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer