TRV:03970

ID TRV:03970
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minimum 2,70 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon