TRV:03997

ID TRV:03997
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Minimumavstander fra plattform og konstruksjoner på plattform til kontaktledning skal ivareta krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at personer som står på plattformen med lange gjenstander (f.eks. med fiskestenger, ski osv.) ikke blir utsatt for elektrisk støt ved utilsiktet kontakt med elektrisk ledende deler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon