TRV:04000

ID TRV:04000
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nummereringen bør følge retningslinjene under.
  • Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
  • Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
  • Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon