TRV:04073

ID TRV:04073
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et lyssignal skal vise det signalbildet som samsvarer med forriglingsutrustningens status.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon